MultiSport Академия - Multisport

MultiSport Академия

Практически бизнес обучения, създадени според спецификите на фитнес и уелнес индустрията.

Научете повече за Академията

Започването на успешен бизнес и управлението му изискват различни умения, които в някои случаи дори си противоречат. Решителността, скоростта, грабването на възможността, които са ви помогнали да стартирате, на един по-късен етап от развитие на бизнеса вече не са достатъчни.

Ние знаем, че едно устойчиво партньорство, основаващо се на доверие, е ключът към взаимния успех. Поради тази причина създадохме MultiSport Академия за нашите дългосрочни и коректни партньори, чрез която да споделим опита и възможностите си и да ви подкрепим в развитието на вашите професионални бизнес и управленчески умения.

Какво е MultiSport Академия?

Академията е ускорена бизнес програма, създадена специално за собственици и управители на спортни центрове.

Включвайки се в Академията, вие ще придобиете ключови компетенции и практически инструменти за още по-ефективно и успешно управление на бизнеса. Ще научите как да постигнете желаните конкурентни предимства, използвайки пълния потенциал на своите клубове.

Академията се състои от 4 еднодневни модула, чрез които ще придобиете практически умения върху различни аспекти от бизнеса като: финансово управление, привличане и задържане на лоялни клиенти, привличане и управление на служителите, умения за продажба и качествено обслужване на клиенти.

Какво получавате?

Какво получавате?

Ускорено бизнес знание и инструменти за прилагане на наученото

Какво получавате?

Модерен и интерактивен формат на обученията

Какво получавате?

Бизнес сертификат след успешно преминат модул

Какво получавате?

Професионален networking

Вижте модулите

Модул 1

Пазарна отличимост и маркетинг във фитнес и уелнес индустрията

Вижте повече

Модул 2

Клиентско преживяване, търговски процес, стандарти за обслужването.

Вижте повече
 • Модул 1

  Пазарна отличимост и маркетинг във фитнес и уелнес индустрията

  Вижте повече
 • Модул 2

  Клиентско преживяване, търговски процес, стандарти за обслужването.

  Вижте повече

Модул 3

Бизнес модел на печеливш фитнес и уелнес бизнес

Вижте повече

Модул 4

Управление и мотивация на екип в сферата на фитнес и уелнес индустрията. Подбор.

Вижте повече
 • Модул 3

  Бизнес модел на печеливш фитнес и уелнес бизнес

  Вижте повече
 • Модул 4

  Управление и мотивация на екип в сферата на фитнес и уелнес индустрията. Подбор.

  Вижте повече

*Минималните условия, които е необходимо да покривате, за да кандидатствате за Академията, са:

– Съвместната ни работа да продължава минимум 12 месеца.
– Коректни взаимоотношения и спазване на договореностите.

Повече информация за условията за кандидатстване може да получите, като се обърнете към вашия Агент Партньорска мрежа.