Модул 4: ЧР - Multisport

Управление и мотивация на екип. Подбор.

Как да извлечете максималния потенциал от хората в екипите си?

Дата на провеждане: 23 ноември 2022

Разберете как вашите клиенти взимат решения и по какви критерии оценяват дали са доволни или не от преживяването си във вашия клуб. Създайте култура на лична отговорност и изградете лидерски стил, които ще ви позволят да изградите и развитие ефективен и мотивиран екип. Използвайте структуриран и прозрачен подход за управление на представянето на своите служители.

 

В резултат от обучението ще бъдете готови да:

Разбирате и контролирате своята роля като ръководител и влиянието, което имате върху културата в екипа ви;

Познавате различните ръководни стилове и ще можете да преценяте в коя ситуация, кой стил да използвате, за да управлявате представянето и мотивацията на своите служители;

Проследявате ефективно представянето и развитието на служителите си в различните зони на клуба (рецепция, зона за свободен достъп, зали за групови занимания);

Правите профил на идеалния служител за отворените позиции според спецификата на работата и да прилагате техники за разпознаване на подходящите кандидати по време на интервю.

 

АКТИВНОСТ

Интерактивен тренинг, в който ще разберете защо управлението на хора днес е много по-трудно от преди и ще бъдете изправени пред редица предизвикателства, свързани с вашата роля на ръководител и лидер: трудното задържане на лоялни служители, типове служители, които не отговарят на очакванията (непоследователни, пасивни, недоволни, разфокусирани, нелоялни) и конфликтни ситуации в екипа.

 

КЛЮЧОВИ КОНЦЕПЦИИ

Организационна култура: създаване, лична отговорност, личен пример, изискване;
Лидерски стилове: „компас или часовник“, жизнен цикъл на служителя, ситуационно лидерство;
Управление на представянето и мотивиране: целеполагане, делегиране, обратна връзка;
Подбор: аватар на перфектния служител, структурирано интервю.

 

 

Какво ще си вземете след модула:

Инструмент за планиране на персонален подход към всеки от вашите служители.


За да се включите в „Модул 4: Управление и мотивация на екип в сферата на фитнес и уелнес индустрията. Подбор.“ от  MultiSport Академията, моля обърнете се към вашия Агент Партньорска мрежа.