Модул 1: Маркетинг - Multisport

Пазарна отличимост и маркетинг във фитнес и уелнес индустрията

Как да позиционирате ефективно своя бизнес пред правилните клиенти?

Дата на провеждане: 6 април 2022

Усвоете концепцията, че не можете да бъдете най-добри във всичко, а че трябва да бъдете различни от останалите. Научете се как да създавате грабващи маркетингови послания и да дефинирате правилните клиенти, до които да ги отправите. Разберете как да създавате ефективен годишен маркетингов план.

 

В резултат от обучението ще бъдете готови да:

Управлявате различните маркетингови инструменти, за да изградите успешна пазарна стратегия, която да ви отличава от вашите конкуренти;

Направите пазарна сегментация и да изберете вашите предпочитани клиенти;

Направите профил на своя идеален клиент и да изготвите стратегия как да го привлечете във вашия клуб;

Създадете грабващо маркетингово послание, така че да се откроите от всички останали;

Създавате годишен маркетингов план, чрез който ще планирате различни активности във времето и според сезона;

 

АКТИВНОСТ

Интерактивен тренинг, в който ще бъдете поставени в ситуация, в която ще сте собственици на фитнес клуб, намиращ се в непосредствено съседство на трима свои конкуренти. Ще бъдете изправени пред предизвикателството да се откроите от своите конкуренти и да спечелите най-много клиенти.

 

КЛЮЧОВИ КОНЦЕПЦИИ

Пазарна стратегия: Същност; Генерични стратегии на Портър; Конкуренти предимства;

Силата на бранда: Имидж и репутация; Изграждане на бранд; Ролята на бранда;

Позициониране: Идеален клиент; Sweet Spot матрица; Кано-Модел

Социален маркетинг: Маркетинг фуния; Facebook, LinkedIn, Instagram

Маркетинг стратегия и маркетинг план: Правила и методи на създаване на маркетингов план;

 

Какво ще си вземете след модула:

Модел за сегментация на пазара, с която ще можете да дефинирате вашите конкурентни предимства и вашите предпочитани клиенти; Годишен маркетингов план, чрез който ще планирате различни активности във времето и според сезона


За да се включите в „Модул 1: Пазарна отличимост и маректинг във фитнес и уелнес индустрията“ от  MultiSport Академията, моля обърнете се към вашия Агент Партньорска мрежа.