Модул 3: Финанси - Multisport

Бизнес модел на печеливш фитнес и уелнес бизнес

Как всъщност парите създават стойност?

Дата на провеждане: 5 октомври 2022

Вижте причинно-следствените връзки между ключовите финансови и бизнес показатели във вашия бизнес и как ежедневните мениджърски решения влияят върху резултатите. Разберете как да интерпретирате от мениджърска гледна точка финансовите данни, за да идентифицирате своевременно нужните подобрения в бизнес операциите.

 

В резултат от обучението ще бъдете готови да:

Създадете общоприета визия за вашия бизнес и предизвикателствата пред него;

Изградите фундаментално разбиране за финансовите и мениджърските концепции;

Разбирате как вашият бизнес създава печалба днес и какво е необходимо, за да генерира печалба и в бъдеще;

Осъзнаете как ежедневните решения влияят върху финансите и стратегията на компанията;

Идентифицирате подобрения в бизнес операциите.

 

АКТИВНОСТ

Международно лицензирана финансова бизнес симулация, използвана в МВА програмите на 7 от 10-те водещи университети в света и в повече от половината Fortune 1000 компании. Вие ще влезете в ролята на новия мениджърски екип на A&O АД – утвърдена фитнес и уелнес компания, която се сблъсква със сериозни предизвикателства. Компанията губи пазарен дял, а изискванията от страна на клиенти и доставчици нарастват. A&O АД има нужда от нова, дисциплинирана финансова и бизнес стратегия.

 

КЛЮЧОВИ КОНЦЕПЦИИ

Бизнес финанси: баланс, отчет за приходи и разходи, паричен поток и оборотен капитал;
Брутна печалба, Оперативна печалба, Печалба преди данъци, Нетна печалба, Данъци;
Капацитет: площ, приходи на кв. м., приходи на сесия, запълненост на сесиите, взаимозаменяемост на персонала;
Ефективност на доставката на продукт/услуга, живот на абоната, задържане на клиентите и клиентска удовлетвореност;
Оперативна ефективност и непрекъснати подобрения в бизнеса.

 

 

Какво ще си вземете след модула:

Симулатор на печалбата, с който ще можете лесно да взимате финансови решение за своя бизнес.


За да се включите в „Модул 3: Бизнес модел на печеливш фитнес и уелнес бизнес“ от  MultiSport Академията, моля обърнете се към вашия Агент Партньорска мрежа.