Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН - Multisport

Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Подаване на сигнали по ЗЗЛПСПОИН

За целите на подаване на сигнали на основание Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) на Ваше разположение предоставяме:

1. Обща информация за подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

2. Процедура за подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

3. Формуляр за подаване на сигнал по ЗЗЛПСПОИН

Контакт

Сигнали могат да се подават до „Бенефит Системс България” ООД  чрез следните вътрешни канали:

На електронен адрес: dpo@benefitsystems.bg

На телефон: + +359 2 820 57 70

На адрес: гр. София, ул. “ Юнак №11-13″ ет. 1