Начална - Multisport

За MultiSport

MultiSport е програма за придобивки за служители, която дава достъп до стотици фитнес центрове, студиа и плувни комплекси в цяла България. Това е карта, базирана на месечен абонамент, която позволява на ползвателя да посещава всеки обект в мрежата ни.

Как работи

1
Вземете картата си от работодателя

Вземете картата си от работодателя

Прочетете повече за MultiSport програмата
3
Насладете се на преживяването

Насладете се на преживяването

Грабнете спортния си екип и се забавлявайте!
Повече информация? Вижте Най-често задаваните въпроси!

За работодатели

Поддържайте здравето и мотивацията на служителите си

Поискай оферта

За служители

Получете достъп до над 900 спортни обекта в България

Прочетете повече
  • За работодатели

    Поддържайте здравето и мотивацията на служителите си

    Поискай оферта
  • За служители

    Получете достъп до над 900 спортни обекта в България

    Прочетете повече

Multisport в цифри

1 800

Над 1 800 компании и институции са се доверили на Benefit Systems

2015

Съществуваме на българския пазар от 2015г.

80.000

Над 80 000 служители и техните близки използват нашата MultiSport карта

Покажи карта

Бенефициент: Бенефит Системс България ООД
Проект с вх. рег. №: BG16RFOP002-2.095-4244 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, реализирана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП“.
Наименование на проектно предложение: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
Цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия
Продължителността на проекта е 3 месеца
Начало: 28.01.2021г.
Край: 28.04.2021г.
Обща стойност на проекта: 150 000.00 лв., финансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие, от които 127 500.00 лв. европейско и 22 500.00 лв. национално съфинансиране

Вижте пълната информация тук.