Обръщение на Цветан Иванов - Multisport

Скъпи клиенти, ползватели и партньори,  

Бих искал да очертая основните приоритети на Бенефит Системс България и планове за карта MultiSport. Нашата услуга е с над 100 000 активни ползватели и работим в партньорство с повече от 1000 спортни обекти. Затова смятаме, че е наша отговорност да споделим нашите планове и намерения свързани с развитието на пазара на спортни услуги. Планираме да коригираме ценовото позициониране на услугата MultiSport. 

Вярвам, че не е необходимо да навлизам в детайли относно влиянието на макроикономическите фактори, инфлацията и високата степен на несигурност, защото всички имаме поглед върху случващото се около нас. Нашата ценова политика също ще бъде съобразена с тези фактори 

Искам да ви уверя обаче, че стремейки се да подсигурим бъдеще за услугата MultiSport и да подкрепим партньорските ни обекти, ние ще продължим да ценим и приоритизираме нашите клиенти и ползватели. Именно затова, ще предоставим възможно най-добрите условия при картите за служители, а по-значителното повишение ще бъде при цената на картите за придружители. 

Гордея се, че като организация винаги сме били прозрачни и последователни в действията и решенията си. Този път промяната ще е предизвикателна, но отново поетапна, взимайки предвид спецификата на нашата услуга.

Ние непрестанно инвестираме в подобрения на услугата MultiSport и ще продължим да се развиваме и да ставаме по-добри в работата си, за да надминаваме очакванията ви. Благодаря Ви, че сте заедно с нас в това пътешествие. Сигурен съм, че промените, които предстоят, ще подобрят потребителското изживяване и ще увеличат добавената стойност на картата MultiSport. 

 

С уважение, 

Цветан Иванов  

Управител