Напомняме: картите MultiSport се получават само чрез работодател - Multisport

Живейте здравословно с MultiSport

Напомняме: картите MultiSport се получават само чрез работодател

За да не станете жертва на злоупотреба и да се сдобиете с MultiSport карта, която на практика няма да може да използвате, искаме да ви напомним, че картите MultiSport са поименни, предоставят се само чрез работодател и при посещение в спортен център се прави проверка дали съответният човек е неин истински притежател.

MultiSport е мотивационна програма за служителите в дадена компания, което означава, че не е достъпна за индивидуално ползване. Програмата е насочена за работодатели, които искат ефективно да мотивират служителите си и да им предоставят личностно развитие, физическа активност и здравословен начин на живот. Идеята е да предложим възможност за баланс между работата и личния живот. Вярваме, че щастливите служители са преди всичко продуктивни служители!

Открийте своята спортна активност