Специалист връзка с клиента - Multisport

Opened position

Benefit System

Вашата роля ще бъде свързана с дистанционното управление на взаимоотношенията с настоящите корпоративни клиенти и крайните потребители на услугите ни. Ще отговаряте за изготвянето на персонализирани комуникационни материали към нашите клиенти и ще обслужвате запитвания по телефон, email и Facebook.

Отговорности:

 • Отговаряте коректно и своевременно на клиентски запитвания по телефон/електронна поща;
 • Изграждате и развивате ефективни взаимоотношения с клиентите, базирани на разбиране на техните нужди и предоставянето на качествено обслужване;
 • Информирате клиенти/ потребителите за услугите, партньорската ни мрежа, актуални предложения, възможностите за партньорство и др.
 • Поддържате и управлявате контактите (актуална информация за клиентите, ползваните параметри), като отразявате всяка промяна в CRM системата на компанията;
 • Координирате и събирате информация за клиентската удовлетвореност и постъпилите запитвания от клиенти, предлагате решения за подобрение на обслужването на клиентите;
 • Взаимодействате с екип Грижа за клиента и Продажби с цел повишаване качеството на обслужване
 • Координиране на процеса по изготвяне на печатни материали и изготвяне на персонализирани онлайн комуникации
 • Участие в управлението на социалните мрежи на компанията

Изисквания:

 • Опит в обслужване/продажби на клиенти по телефона (в сферата на услугите);
 • Умения за водене на бизнес кореспонденция – устна и писмена;
 • Много добра компютърна грамотност;
 • Интерес в сферата на маркетинга и социалните мрежи;
 • Висше образование;
 • Добро владеене на английски език

Личностни качества:

 • Отлични комуникативни и презентационни умения;
 • Ориентираност към клиента; търсене на работещи и удовлетворяващи решения
 • Позитивно отношение и енергичност;
 • Организираност и умение за приоритизиране на задачи и срокове

Компанията предлага:

 • Атрактивно възнаграждение и признание за личния принос
 • Компания, която разбира колко е важен балансът между работа и личен живот
 • Среда, в която може да изкажете мнение и да участвате при взимането на решения
 • Инициативи, насърчаващи здравословен и балансиран начин на живот
 • Естествено и карта Multisport!

Ако разпознавате себе си в това описание и ще се радвате да стане час от екипа ни, не се колебайте да изпратите Вашата кандидатура до hr@benefitsystems.bg с референтен код CRS.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при най-стриктно спазване на изискванията за обработка и защита на личните данни.

Предоставената от вас информация ще бъде използвана единствено за целите на настоящия подбор.