Специалист връзки с клиента, oтдел Маркетинг и Комуникации - Multisport

Opened position

Benefit System

Специалист връзки с клиента, oтдел Маркетинг и Комуникации

Вашата роля ще бъде свързана с дистанционното управление на взаимоотношенията с настоящите корпоративни клиенти и крайните потребители на услугите ни. Ще отговаряте за изготвянето на персонализирани комуникационни материали към нашите клиенти и ще обслужвате запитвания по телефон, email и Facebook.

Отговорности:
• Отговаряте коректно и своевременно на клиентски запитвания по телефон/електронна поща;
• Изграждате и развивате ефективни взаимоотношения с клиентите, базирани на разбиране на техните нужди и предоставянето на качествено обслужване;
• Информирате клиенти/ потребителите за услугите, партньорската ни мрежа, актуални предложения, възможностите за партньорство и др.
• Поддържате и управлявате контактите (актуална информация за клиентите, ползваните параметри), като отразявате всяка промяна в CRM системата на компанията;
• Координирате и събирате информация за клиентската удовлетвореност и постъпилите запитвания от клиенти, предлагате решения за подобрение на обслужването на клиентите;
• Взаимодействате с екип Грижа за клиента и Продажби с цел повишаване качеството на обслужване;
• Координиране на процеса по изготвяне на печатни материали и изготвяне на персонализирани онлайн комуникации;
• Участие в управлението на социалните мрежи на компанията

Изисквания:
• Опит в обслужване/продажби на клиенти по телефона (в сферата на услугите);
• Умения за водене на бизнес кореспонденция – устна и писмена;
• Много добра компютърна грамотност;
• Интерес в сферата на маркетинга и социалните мрежи;
• Висше образование;
• Добро владеене на английски език

Личностни качества:
• Отлични комуникативни и презентационни умения;
• Ориентираност към клиента; търсене на работещи и удовлетворяващи решения
• Позитивно отношение и енергичност;
• Организираност и умение за приоритизиране на задачи и срокове

Компанията предлага:
• Атрактивно възнаграждение и признание за личния принос
• Компания, която разбира колко е важен балансът между работа и личен живот
• Среда, в която може да изкажете мнение и да участвате при взимането на решения
• Инициативи, насърчаващи здравословен и балансиран начин на живот

Ако намирате нашето предложение за атрактивно, не се колебайте да изпратите Ваша автобиография до 28.05.2021г.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при най-стриктно спазване на изискванията за обработка и защита на личните данни. Получените личните данни, предоставени във връзка с подбора за позиция Специалист връзки с клиента, няма да бъдат използвани за други цели.

Кандидатствайте тук: https://www.jobs.bg/job/5688915