СПЕЦИАЛИСТ ГРИЖА ЗА КЛИЕНТА - Multisport

Opened position

Benefit System

Нашият идеален кандидат притежава изключителна ориентираност към клиента, способност да намира решения на предизвикателни казуси, търси иновативни подходи, мобилизира се от крайните срокове и лавира умело между задачите.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Обработва клиентски поръчки и запитвания от фирми и подготвя пратки към клиентите
 • Изготвя договори и допълнителни споразумения заедно с Акаунт Мениджър като отразява договорените условия със съществуващи клиенти.
 • Подава заявки към Финансов отдел за корекция на финансови документи във връзка с промени в поръчките от клиенти
 • Отговаря за коректното, точно и навременно въвеждане и поддържане на информация във вътрешните системи и платформи за клиентите и поръчките (цени, данни за клиенти и т.н.)
 • Изготвя различни справки (посещения, брой карти и др., сверяване на данни от различни източници)
 • Архивира и съхранява информацията съгласно вътрешните политики и правила
 • Тества нови функционалности на оперативните системи, дава предложения за развитие; ескалира проблеми в системите, които установява

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Уверено ползване на MS office (добро боравене с  Excel е задължително)
 • Наблюдателност и прецизност към детайлите
 • Умение за работа в екип и отлични качества за изграждане на продуктивни партньорства
 • Умение за справяне със задачи в срок
 • Приоритизиране
 • Ориентираност към клиента и търсене на работещи решения

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Атрактивно възнаграждение и признание за личния принос
 • Компания, която разбира колко е важен балансът между работа и личен живот
 • Среда, в която може да изкажете мнение и да участвате при взимането на решения
 • Инициативи, насърчаващи здравословен и балансиран начин на живот

Ако намирате нашето предложение за атрактивно, не се колебайте да изпратите Ваша автобиография до 28.05.2021г..
Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при най-стриктно спазване на изискванията за обработка и защита на личните данни. Получените личните данни, предоставени във връзка с подбора за позицията Специалист грижа за клиента, няма да бъдат използвани за други цели.

Кандидатствайте тук: https://www.jobs.bg/job/5688920