Идеи за работодатели – как да ангажирате служителите си в условията на работа от вкъщи - Multisport

Живейте здравословно с MultiSport

Идеи за работодатели – как да ангажирате служителите си в условията на работа от вкъщи

В момента по-голямата част от работодателите са изправени пред трудността да организират работния процес дистанционно или да ограничат струпването на хора на едно място, вземайки адекватни предпазни мерки, чрез оптимизация на работно време, отпуски и промени във фокуса на бизнеса. И все пак, въпреки извънредните обстоятелства, човешкият ресурс е основният двигател в един бизнес и ангажираността му с работодателската марка, мисията, визията и целите трябва да е константен процес. Хората, които стоят зад всеки бранд, са тези които ежедневно полагат усилия и тяхната отдаденост трябва да се насърчава и подкрепя особено в период на криза.

Споделяме с вас няколко идеи, които може да приложите на ниво компания:

  • Комуникирайте – комуникацията започва отвътре навън

Първата стъпка на компаниите в извънредно положение е фокусът върху вътрешната комуникация – какво предстои, какви мерки са взети за сигурността на служителите. Комуникацията трябва да бъде редовна и да държи работещите запознати с всичко случващо се. Aко насоката е единствено към външни аудитории, то по този начин рискувате доверието на служителите си, а шансът да не се чувстват част от случващото се е голям. Динамичните промени изискват бързи и адекватни решения и налагат промени в комуникационната стратегия, затова преосмислете своята.

  • Бъдете гъвкави и мислете извън кутията

При извънредно положение на свеждайте комуникацията единствено до имейли и чатове. Правете групови видео разговори няколко пъти в седмицата и коментирайте случващото се.

Продължавайте да инициирате събития насочени към човешкия ресурс. Помислете извън рамките на стандартното, като организирате онлайн семинари, свързани с антистрес, емоционална интелигентност, а защо не и групови тренировки. Тези жестове насочени към хората ще им помогнат да се чувстват по-добре по време на криза и са страхотен инструмент за изграждане на дългосрочни и устойчиви отношения между работодател и служители.

  • Потвърдете вашите корпоративни ценности

Помислете как вашата социална отговорност може да се пречупи през призмата на кризисна ситуация. Ангажирайте желаещи от компанията, с които да развиете план за действие и го имплементирайте сред обществото, като подкрепите  болнични заведения, лекари, уязвими групи хора и др. Може да приложите и анкети сред служителите си, с които да се допитате до тяхното мнение и да им предоставите поле за изява. Този подход със сигурност ще повлияе положително върху имиджа ви на работодателска марка.

  • Най-добрите посланици на вашия бранд са вашите колеги.

Вдигнете завесата, за да покажете кои хора стоят зад кулисите и колко много усилия полагат. Помислете за истории на посланици, които са били на интересно обучение или бизнес пътуване, финансирани от компанията или пък имат друг принос за развитието на бранда. Обсъдете с тях да напишат кратко есе, свързано с това, като им дадете някои насоки и обясните целта на съдържанието.

Приложимо е и да се обърнете към тях относно идеи за бранд слоган или послание към клиентите, предвид ситуацията. Все пак работата от вкъщи предопределя условия за по креативни задачи.

Ползвайте разумно човешкия ресурс, като го включвате в проекти свързани с развитието на вашата работодателска марка, ключово е за неговото щастие и удовлетвореност. Със сигурност няма златно правило как да постигнете това, но благодарение на изкуството комуникация и опитите, сами ще намерите своя път.

Открийте своята спортна активност